Sale!

Naksalvari Lehar Ate Khabe-Pakhi Punjabi Patarkari

Author – Dr. Megha Singh
Published By – Saptrishi Publications
Subject – Article

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 135 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ ‘‘ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ’ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’’
ਲਿਖਤੁਮ ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ

256.00